Meghökkentő mese

Mese a naiv szolgálólányról és a gőgös nagyúrról

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szépreményű egyesületi elnök, aki tarisznyájában egy kevés hamuban sült pogácsával, egy palack jófajta falmelléki csapvízzel és nyomokban fellelhető bizakodással elindult szerencsét próbálni az OTP Bank pilisi fiókjába mondván, hátha első nekifutásra sikerül számlát nyitnia kedvenc egyesülete számára, lévén összegyűjtötte a szükséges iratokat, és a számlanyitás már nagyon, de nagyon időszerűvé vált.

Történt, hogy miután a banki ügyintéző kezébe nyomta az összegyűjtött papírokat, s miután az befogadta őket bizonygatva, hogy két nap múlva, amikor elkészül a számlával, telefonál, a szépreményű egyesületi elnök naiv magányában várakozni kezdett. Várt, várakozott, miközben bizony gondolt egyet s mást a banki ügyintézőkről, úgy általánosságban, de az most nem tartozik szorosan a tárgyhoz, majd hat nap(!) múltán úgy döntött, hogy azt a teremburáját, és hogy az a rongybatekert ezmegaz, ő bizony felhívja a bankot, hogy mégis eb ura fakó!

Ekkor meglepetésére megtudta, hogy az aláírási címpéldány ideje lejárt, másikra van szükség, ezért a számlanyitásról még csak álmában se gondoljon földi ember ezen a bolygón.

Szépreményű egyesületi elnökünkben ekkor felmerült egy kósza gondolat, hogy az ügyintéző vajh’ miért fogadta be az iratokat, és miért pihentette rajtuk bagófüstös, csontos tomporát hat napig azon mélázva, hogy érvényes, avagy sem az a fránya aláírási címpéldány? Miért nem küldte el a búsba elnökünket a címpéldány felmutatásakor, vagy legalább miért nem telefonált két nap múlva, ahogy megígérte?

Teltek múltak a napok, szépreményű egyesületi elnökünk megszervezte az új vándorútját egy másik városba, Monorra immáron felvértezve némi tapasztalattal, egy kevés visszafojtott indulattal és jobbján legjobb barátjával, a daliás egyesületi titkárral.

Irány a közjegyző, friss aláírási címpéldányt begyűjteni!

A begyűjtés zökkenőmentesre sikerült (egy-két adminisztrációs bakit leszámítva), majd hőseink megkettőzött szándékkal és erővel úgy döntöttek, adnak még egy esélyt az OTP Banknak, hátha az új környezet, a tántoríthatatlan szándék a számlanyitásra végre megoldja a bezárt kapukat.

Déli 12 óra előtt pár perccel sorszám húzását követően, nagyjából tizenöt perces várakozás után máris szólították szépreményű elnökünket, majd közölték, hogy rossz sorszámot húzott, tovább kell várakoznia, és átirányították egy másik ügyintézőhöz. Röpke tíz perces újabb várakozás után ismét szólították, és közölték, hogy a „másik” ügyintézőnél sajnos sokat kell várakozni, mert a mostani ügyfél után később majd jön egy másik, az is hosszú ügy lesz, ezért délután 2 órakor menjen vissza megbeszélni, hogy mikor menjen számlát nyitni, aminek elkészülésére egyébként pár napot majd várni kell.

Szépreményű elnökünk és daliás kísérője, a titkár ekkor szép lassan és roppant megfontoltan elszámolt húszig, miközben lelki szemeik előtt felrebegett pár korsó jégbe hűtött sör vigasztalásul, és úgy ott hagyta az OTP Bankot, mint Szent Pál az oláhokat.

Aztán nagyjából három perccel később az utca túloldalán véletlenül rábukkantak a Budapest Bank épületére, ahova reményvesztetten, de a jégbe hűtött korsó söröket továbbra is szemük előtt lebegtetve betértek.

A bankba belépésük ötödik másodpercében a biztonsági őr kedves érdeklődés után kezükbe nyomta a megfelelő sorszámot, újabb pár másodpercnyi várakozás után elfoglalták helyeiket az ügyintéző pultja előtt. Miután elrebegték mijáratbanvalóságuk komolyságát, és átadták a szükséges iratokat, az ügyintéző munkához látott. Innentől számítva röpke negyven perc múltán immáron egy új bankszámla büszke tulajdonosaként, elámulva az ügyintéző professzionális hozzáértésén, az ügy és ügyfél megfelelő kezelésén kezükben egy-egy korsó jégbe hűtött sörrel elmerengtek az élet mulandóságán, a téridő görbületéről, a differenciál geometriáról, és a középső ujjukkal csupasz tomporukban turkáló félanalfabéta ügyintézőkről.

A mese tanulsága az, hogy nincs mese:
Budapest Bank – OTP Bank
2-0

Ja, és itt a Trivium Egyesület számlaszáma:
Budapest Bank
10103843 – 22027900 – 01004007
.