23202031_1736030693097414_1382077656_n
Pályázat

Grafikai pályázat borítótervek készítésére

A Trivium Egyesület grafikai pályázatot hirdet két témában könyvborítók tervezésére.
A pályázaton bárki részt vehet határon innen és túl, kezdő és haladó grafikusok jelentkezését is várjuk.
Nevezési díj nincs.
.

1. TÉMA

A Trivium Egyesület által meghirdetett 100 Mini Történet elnevezésű novellapályázat nyertes műveiből 2018 első félévében kiadásra kerülő nyomtatott és e-könyves formátumú antológia borítójának megtervezése.

A novellapályázat kiírása megtekinthető a honlapon:
http://triviumnet.hu/2017/09/06/100-mini-tortenet-novellapalyazat/
.

2. TÉMA

A Trivium Egyesület által meghirdetett Japán a szamurájkorban elnevezésű novellapályázat nyertes műveiből 2018 első félévében kiadásra kerülő nyomtatott és e-könyves formátumú antológia borítójának megtervezése.

A novellapályázat kiírása megtekinthető a honlapon:
http://triviumnet.hu/2017/09/08/japan-a-szamurajkorban-novellapalyazat/

.
BEKÜLDÉSI FELTÉTELEK

A pályázatra kizárólag új, még sem nyomtatott, sem elektronikus formátumban, sem könyvborítóként, sem illusztrációként fel nem használt, elektronikus felületen közzé nem tett, más pályázatra be nem küldött, hivatalos kiadói és magánkiadásban meg nem jelentetett könyvborító-terveket várunk.

A pályázók választhatnak a témák közül, de készíthetnek tervet mindkét témára is, témánként legfeljebb 2-2 tervet.
.

A BEKÜLDÉS MENETE

A borítóterveket a palyazatok@triviumnet.hu e-mail címre kérjük beküldeni olyan e-mail címről, amit a pályázó rendszeresen használ.*

Az e-mail tárgy mezőjében csak a következőt kérjük feltüntetni: „100 Mini Történet borítóterv” és/vagy „Japán a szamurájkorban borítóterv”.

Az e-mail szöveges részében viszont szerepelnie kell a pályázó adatainak: név, lakcím, telefonszám.**

A borítóterve(ke)t kizárólag pdf formátumban az e-mailben csatolva kérjük beküldeni.***
.

FORMAI FELTÉTELEK

Méret: 148×210 mm (A5)
Formátum: címoldal + gerinc (Kb. 10 mm) + hátoldal kifutó nélkül

Nyomdai tájékoztató: 4 oldal 4+0, fényes fóliázott, ragasztókötött
.

TARTALMI FELTÉTELEK

A borítóterveknek kötelezően tartalmaznia kell:

 • az antológia címét (100 Mini Történet, illetve Japán a szamurájkorban)

 • a kiadó nevét (Trivium Egyesület)

 • az egyesület logóját (letölthető a honlapról http://triviumnet.hu/dokumentumok)

 • a vonalkódot (elegendő megjelölni a megfelelő méretű vonalkód helyét)

 • a kiadvány árát (elegendő megjelölni az ár helyét egy fiktív számmal)

 • a hátoldali szöveget (lorem ipsum legfeljebb 300 karakter)

Szabadon választott:

 • a grafikai eljárás (a lényeg, hogy sokszorosítható legyen)

 • a képi megjelenés (e-könyves formátumban csak a címoldal lesz látható)

 • a kötelező elemek elrendezése (e-könyves formátumban nincs szükség vonalkódra, így a címlapon nem szerepelhet)

 • a színvilág

 • a tipográfia

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy az ettől eltérő formátumú és tartalmú borítóterveket nem fogadjuk el, erről visszajelzést nem küldünk!

Információkérés: info@triviumnet.hu


Beküldési határidő: 2017. december 31. éjfél


ELBÍRÁLÁS

A beküldött borítóterveket a Trivium Egyesület szerkesztői bírálják el.

Bihari Péter (Peter Sanawad) író, szerkesztő, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Czinkos Éva (Eve Rigel) író, szerkesztő, multimédiafejlesztő
Fazekas Beáta (Kyra Potter) író, szerkesztő, japán kultúra kutató
Fonyódi Tibor (Harrison Fawcett) Zsoldos-díjas író, forgatókönyvíró, dramaturg, szerkesztő
Hum Atilla író, szerkesztő
Pete László Miklós (L.N. Peters) tanár, drámatanár, író, költő, forgatókönyvíró, dramaturg
Ripp Gábor (Gabriel Wraith) író, szerkesztő


Eredményhirdetés: 2018. január 31.


DÍJAZÁS

A zsűritagok által legjobbnak tartott borítóterveket a Trivium Egyesület a 100 Mini Történet című nyomtatott és e-könyves antológia és a Japán a szamurájkorban című nyomtatott és e-könyves antológia borítójaként használja fel 2018 első félévében.****

A Trivium Egyesület a nyertes borítótervek készítőivel felhasználási szerződést köt, a nyomtatott antológiák fogyása után, illetve az e-könyves antológiák letöltései után a készítők példányonként 15% honoráriumban részesülnek. A Trivium Egyesület a készítőket meghívja a 2018-ban induló Trivium Könyvklub könyvkiadási projektjébe, ahol további megbízás(oka)t kap(hat)nak könyvborítók tervezésére a fent megnevezett díjazások mellett.
.
.
.

JOGI NYILATKOZAT

A Trivium Egyesület a nem nyertes borítóterveket nem őrzi meg, azokat semmilyen formában nem használja fel, harmadik félnek nem adja át.

A felhasználási szerződés megkötése a Szjt. alapján történik.

* Az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Trivium Egyesület érdekkörén kívül eső problémákért (az e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) a Trivium Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.

** A Trivium Egyesület adatkezelést végez, de a kapott személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, és szavatolja, hogy mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával jár el. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a Trivium Egyesület honlapján a http://triviumnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon, és onnan letölthető.

*** A Pályázó a beküldéssel kijelenti, hogy a műve(i) a saját tulajdonát képezi(k), nem sérti(k) mások szerzői és személyiségi jogait. A beküldéssel elfogadja, hogy a műveiért a szerződésben foglaltakon kívül anyagi követeléseket nem támaszt az egyesülettel szemben.

**** A Trivium Egyesület fenntartja a jogot, hogy amennyiben a pályázatra nem érkezik be megfelelő számú és minőségű borítóterv, a díjazást, és így a nyomtatott formátumú antológia, e-könyv kiadását az eredeti tervtől eltérően módosítsa, illetve törölje.
.
.

.