Tájékoztató

Grafikai pályázat – Tájékoztató a vizsgálatról

Részlet a 2018. január 9-én tartott elnökségi ülés jegyzőkönyvéből

(…)

Az Elnök tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy az érvényességi vizsgálatot elvégezték, és a következőket állapították meg:
Fent nevezett pályázatra 27 pályázó összesen 50 borítótervet küldött be, 100 Mini Történet témában 22 borítótervet, Japán a szamurájkorban témára 28 borítótervet.

A vizsgálat során 17 érvénytelen borítótervet találtak:

  • 1 borítótervet a vizsgálat megkezdése előtt a tervezője visszavont a pályázatról

  • 2 borítóterv nem felelt meg a beküldés menetének (pdf formátum helyett jpg formátumban érkezett)

  • 2 borítóterv nem felelt meg a tartalmi feltételeknek (a „Trivium Egyesület” nevet helytelenül tüntették fel a tervezők: Trivia, illetve Trivium)

  • 1 borítóterv nem felelt meg a meghirdetett témáknak (egy borítóterven együtt szerepel mindkét téma)

  • 11 borítóterv nem felelt meg a beküldési feltételekben rögzített kitételnek („A pályázatra kizárólag új, még sem nyomtatott, sem elektronikus formátumban, sem könyvborítóként, sem illusztrációként fel nem használt, elektronikus felületen közzé nem tett, más pályázatra be nem küldött, hivatalos kiadói és magánkiadásban meg nem jelentetett könyvborító-terveket várunk.”)

Az elnökség tagjai a beszámolót egyhangúlag elfogadják, és a következő határozatot hozzák:

1/2018.(I.7.) számú határozat

Az Elnökség a Trivium Egyesület által 2017. november 4-én meghirdetett és 2017. december 31-én lezárult Grafikai pályázat borítótervek készítésére elnevezésű pályázatot eredménytelennek és érvénytelennek nyilvánítja, és elrendeli, hogy az egyesület módosított feltételekkel, szigorúbb ellenőrzés mellett új pályázatot írjon ki Grafikai pályázat borítótervek készítésére 2. elnevezéssel.

A pályázatra nem küldhetők be az első pályázatra már beküldött borítótervek.

A második pályázat a meghirdetett témákban véglegesnek tekinthető, a pályázati kiírás jogi nyilatkozatában, illetve hivatkozásként fel kell tüntetni a következő kitételt:

A Trivium Egyesület fenntartja a jogot, hogy amennyiben a pályázatra nem érkezik be megfelelő számú és minőségű borítóterv, a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa, a nyomtatott formátumú antológiák, e-könyvek kiadását az eredeti tervtől eltérően módosítsa. Amennyiben a második pályázat is érvénytelennek bizonyul, a Trivium Egyesület a meghirdetett témákban új pályázatot nem ír ki.

Indoklás:

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a pályázatra beérkezett borítótervek közül túl sok bizonyult érvénytelennek ahhoz, hogy a Zsűri érdemi döntést hozhasson, a két meghirdetett téma szerint az elvárásoknak megfelelő borítóterveket válasszon ki.

A pályázat ismételt meghirdetésével minden pályázó tiszta lappal indulhat.

(…)

Az elnökségi jegyzőkönyv teljes szövege ITT megtekinthető.

.