Rólunk


Az Egyesület 2009-ben alakult Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület néven. 2017-től szerkezeti, szervezeti átalakulás és névváltoztatás után Trivium Egyesületként folytatja tevékenységét.
.
.

AZ EGYESÜLET CÉLJA


Magyar nyelvterületen élő, magyar anyanyelvű, irodalom és művészet iránt érdeklődő, vagy ezen ágakban alkotó tehetséges fiatalok felkutatása, közösségben való tömörítése, tevékenységük segítése, támogatása, alkotásaiknak a széles nyilvánosság előtt való megjelentetésének elősegítése.
.
.

AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE


Országos irodalmi és művészeti pályázatok kiírása, értékelése (szakmai zsűri segítségével), díjazása, publikálás segítése nyomtatott formában, illetve elektronikus-virtuális adathordozók (CD, DVD, Internet, rádió- és tv felvételek) megjelenésének elősegítése, terjesztése, időszakos kiadványok megjelentetése, terjesztése, találkozók, kiállítások szervezése. Weblapok működtetése, művészeti és kulturális értékek megóvása, elősegítése, valamint ezek közzététele céljából. Az irodalmat és a különböző művészeti ágakat pártoló és támogató, velük szimpatizáló magán- és jogi személyek felkutatása, kapcsolatok kiépítése, fenntartása.
.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Részletesebb tájékoztatás az Alapszabályban megtekinthető.
.
.

TAGSÁG


Az egyesületnek tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki egyetért az Alapszabályban rögzített célokkal és feladatokkal, aki az egyesület működéséhez évi rendszerességgel szellemi, technikai, szakmai vagy egyéb segítséget nyújt. A tagsági viszony az elnökség tagfelvételi kérelmet jóváhagyó döntésével, a Belépési nyilatkozat aláírásával jön létre. A tagok fotói a Galériában megtekinthetők.
.
.

ELNÖKSÉG


Elnök: Czinkos Éva író, szerkesztő, multimédiafejlesztő
Elnökhelyettes: Fazekas Beáta sci-fi író, szerkesztő, japán kultúra kutató
Titkár: Ripp Gábor író, szerkesztő, az egyesület irodalmi főszerkesztője
.
.

PÁLYÁZATOK


2017-ben meghirdetett pályázatok

Sci-fi novellapályázat – Lezárult
100 Mini Történet novellapályázat – Lezárult
Japán a szamurájkorban novellapályázat – Lezárult
Hallasd a hangod felolvasó pályázatok – Lezárult
Grafikai pályázat borítótervek készítésére – Lezárult
Küzdőtér – Folyamatos novellapályázat– Aktív
Két világ határán – Fantasy novella- és regénypályázat – Aktív
Trivium Egyesület Szeminárium – Felvételi novellapályázat – Lezárult

.


ELŐADÁSOK


Japán vallások és kultúra – 2017. október 28.
Japán mitológia – 2018. június 16.
.

KIADVÁNYOK


.

Régebbi kiadványok

.
.

PROGRAMOK


Trivium Irodalmi Nap 1.
100 Mini Történet – Könyvbemutató
.

Információ: