TEL: 29 954 303 - E-MAIL: trivium@triviumnet.hu

TRIVIUM EGYESÜLET SZEMINÁRIUMA (TESZ) – Hogyan írjunk regényt? II. – Felvételi novellapályázat

A pályázat lezárult!
.
A Trivium Egyesület Szemináriuma (TESZ) a Trivium Egyesület online képzési programja, kezdő írók támogatására, írásoktatására, írásfejlesztésére alakult.
A kurzus 2019. október 7-től 2020. március 29-ig tart (6 hónap).
.
Kérjük, hogy a pályázók figyelmesen olvassák végig a pályázati kiírást a jogi nyilatkozattal és a hivatkozásokkal együtt!
Információ: info@triviumnet.hu

.
.

A II. SZEMINÁRIUMBA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
.
 • Részvétel a felvételi novellapályázaton.
 • Betöltött 18. életév.
 • A magyar nyelv ismerete.
 • A szövegszerkesztő legalább alapfokú ismerete.
 • Magyarországi lakóhely.
 • A pályázónak rendelkeznie kell gmail.com-os e-mail fiókkal.
  .
  .
FELVÉTELI NOVELLAPÁLYÁZAT
.
A Trivium Egyesület Hogyan írjunk regényt? címmel pályázatot hirdet a regényírás iránt érdeklődő kezdő írók számára a Trivium Egyesület Szemináriuma (TESZ) őszi kurzusába való felvételre..
A pályázatra adott témában a beküldési feltételeknek megfelelő, magyar nyelvű prózai írásművel lehet jelentkezni. A zsűritagok a beküldött művek alapján választják ki azokat a résztvevőket, akik felvételt nyer(het)nek a szemináriumi képzésre. [1]
A pályázat jeligés. [2]
A felvételi novellapályázatra nevezési díj nincs, de a szemináriumi képzés díjfizetéshez kötött.
.
1. BEKÜLDÉS [3]
.
1.1. Téma
.
Három ember összefut egy magashegyi panzióban, a közelgő nagy vihar elől menedéket keresve. A panzió régóta elhagyatott, rajtuk kívül senki sincs ott. Az emberek sosem találkoztak azelőtt, de a beszélgetésük alatt rájönnek, hogy mégis ismerik egymást, és ennek a jelenben következményeik lesznek rájuk nézve.
.
Szabadon választható elemek
.
 • Műfaj: bármi, kivéve líra
 • Helyszín: a panzió neve, helye, bemutatása (földrajzi, domborzati stb.)
 • Idő: mindenféle értelemben (kor, napszak, dátum stb.)
 • Az emberek neve, neme, külseje, foglalkozása, a jelenlétük oka, az ismeretségük eredete és a találkozásuk következménye(i).
  .
Kötelező elemek
.
 • A történetnek legyen címe.
 • A történetnek legyen felvezetése.
 • A panziót és a szereplőket röviden be kell mutatni (nem vehető be új aktív szereplő).
 • A szereplőknek beszélgetniük kell egymással.
 • A történetnek legyen fejlődése és végkifejlete (csattanója).
  .
1.2. Beküldési feltételek
.
1.2.1. A pályázónak rendelkeznie kell gmail.com-os e-mail címmel, a pályázati anyagát is erről az e-mail címről kell beküldenie. [4]
.
1.2.2. A pályázó 1 művet küldhet be a pályázatra. Szerzőpárok műve nem küldhető be.
.
1.2.3. A pályázónak a tervezett vagy már elkészült regénye szinopszisát is be kell küldenie legfeljebb két A/4-es oldal terjedelemben (kb. 600 szó).
.
1.2.4. A pályázónak jelentkezéskor csatolnia kell az egyesület honlapjáról letölthető kitöltött, aláírt, szkennelt (vagy az egyesület címére postai úton elküldött) beleegyező nyilatkozatot, amiben engedélyt ad az egyesületnek arra, hogy a pályázat teljes ideje alatt, felvételt nyert résztvevőnek pedig a kurzuson való képzésének ideje alatt is a nyilatkozatban megadott adatait tárolja és kezelje (https://triviumnet.hu/dokumentumok/).
.
1.2.5. A beküldött mű terjedelme: minimum 400 szó, maximum 1200 szó lehet. Az ettől eltérő terjedelmű műveket az adatkezelő nem fogadja el (első szűrés), és ezt e-mailben jelzi a pályázónak. A pályázónak a beküldési határidő lezárultáig lehetősége van javításra, és újbóli beküldésre.
.
1.2.6. A pályázati anyagot (írásmű, szinopszis, nyilatkozat) kizárólag elektronikusan csatolva a palyazatok@triviumnet.hu e-mail címre kérjük beküldeni (postán küldött, kinyomtatott kéziratot nem fogadunk el). [5]
A tárgy mezőbe feltétlenül kérjük beírni, hogy „Szeminárium”.
Az e-mailnek tartalmaznia kell a pályázó nevét, a jeligéjét, az elérhetőségeit és a mű címét.
Az e-mailben a csatolt fájlnak tartalmaznia kell a jeligét, a mű címét és a művet.
A csatolt fájl nevének tartalmaznia kell a jeligét és a mű címét. (pl.: Holdfény_Élet az erdőben)
.
A beküldendő műre egyéb formai megkötés nincs. A pályázó dönti el, hogyan formázza a szöveget. A formázás (betűtípus-betűnagyság, sortávolság-térköz, behúzások, tabulátorok, iniciálék, képek, ikonok, egyéb karakterek használata) az elbírálás részét képezi.
A pályázó az anyagának beérkezéséről 48 órán belül visszajelzést kap arra az e-mail címre, amelyről az anyagát beküldte.
Egyéb információkérés az adminisztrátortól: info@triviumnet.hu
.
BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. szeptember 24., déli 12 óra
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2019. szeptember 30.
.
2. ÉRTÉKELÉS
.
A zsűritagok a beérkezett műveket meghatározott szempontok alapján értékelik, és kiválasztják azt a tizenkét pályázót, akiknek felajánlják a részvételt a szemináriumi képzésre. Az adatkezelő a pályázókat e-mailben értesíti az eredményről.
.
3. ZSŰRITAGOK
.
Fazekas Beáta (Kyra Potter) író, szerkesztő, japán kultúra kutató, az egyesület elnökhelyettese
Pete László Miklós (L.N. Peters) tanár, drámatanár, dramaturg, rendező, író, forgatókönyvíró, szerkesztő, az egyesület tagja
Ripp Gábor (Gabriel Wraith) író, az egyesület titkára és irodalmi főszerkesztője
A SZEMINÁRIUM
.
Díjfizetéshez kötött.
A képzés online történik elméleti és szövegközpontú interaktív oktatás keretében.
Azzal a pályázóval, aki elfogadja az ajánlatot, az egyesület szerződést köt a képzésre.
A szemináriumi képzés három szintből áll.
.
ELSŐ SZINT
.
Időtartama várhatóan: 2019. október 7. – november 24.
Részvételi díj: 22 000 Ft
Képzési idő: 30 óra.
.
A feladatok személyre szabottak, az oktatók a résztvevőkkel egyénileg foglalkoznak. A képzés nem nyilvános, de a különböző szinteken alkotott rövid írásműveket vagy annak részletét a résztvevők beleegyezésével, az általuk választott írói néven az egyesület közzéteheti a honlapján.
A résztvevők az írástechnikai alapképzés és az interaktív foglalkozások mellett írni kezdik a regényüket (vagy a meglévő regényüket javítják, újraírják), amit az oktatók véleményeznek. [6]
Az oktatók a szint végén értékelik a résztvevők fejlődését, és kiválasztják azt a hat résztvevőt, akik továbbléphetnek a Második szintre.
.

.

MÁSODIK SZINT
.
Időtartama várhatóan: 2019. december 2. – 2020. január 26.
Részvételi díj: 16 000 Ft
Képzési idő: 30 óra
.
A résztvevők elméleti alapképzés és interaktív foglalkozások mellett tovább írják a regényüket, amit az oktatók folyamatosan véleményeznek.
Az oktatók a szint végén értékelik a résztvevők fejlődését, és kiválasztják azt a három résztvevőt, akik továbbléphetnek a Harmadik szintre.
.


.

HARMADIK SZINT
.
Időtartama várhatóan: 2020. február 3. – március 29.
Részvételi díj: 12 000 Ft
Képzési idő: 30 óra
.
A résztvevők elméleti alapképzés és interaktív foglalkozások mellett tovább írják a regényüket, amit az oktatók folyamatosan véleményeznek.
Az oktatók a szint végén értékelik a résztvevők fejlődését, és kiválasztanak egy nyertest.
.


.

A NYERTES DÍJAZÁSA
.
A nyertes választhat:
.
1. Visszakapja a képzésre befizetett díjait, vagy
2. A Trivium Egyesület egyedi szerződéskötés után 2020 második félévében nyomtatott és e-könyves formátumban megjelenteti a képzés ideje alatt írni kezdett regényét (vagy egy kész regénynek a képzés ideje alatt javított, újraírt változatát), ami a Trivium Webshopban lesz megvásárolható. [7]
.
.
Jogi nyilatkozat
.
A Trivium Egyesület a felvételi pályázatra beküldött nem nyertes írásműveket nem őrzi meg, semmilyen formában nem használja fel, és harmadik félnek nem adja át.
.
A beküldési feltételeknek nem megfelelő írásműveket az egyesület nem fogadja el, és erről 48 órán belül e-mailben visszajelzést küld a pályázónak.
.
Az oktatás három szinten át a kurzus végéig tart, az oktatónak nem áll módjában elfogadni az első és második szinten idő előtt befejezett regényt.
.
Az oktatás a kurzus megkezdésekor a résztvevők számára elküldött hetirend időbeosztása alapján történik, de egy-egy hét alatt a feladatmegoldások és a regény írása kötetlenül zajlik, a résztvevőnek nem kell a számítógépe előtt ülnie meghatározott időpontban. A hetirendtől az oktató és a résztvevő csak indokolt esetben (betegség, családi ügy, átütemezhetetlen elfoglaltság) térhet el. A csúszásról, fennakadásról a feleknek tájékoztatniuk kell egymást. A képzési rendszer megfelelő működésének érdekében ezeket a csúszásokat a résztvevőnek és az oktatójának is mielőbb korrigálnia kell.
.
A szemináriumi tananyag a Trivium Egyesület tulajdonát képezi, azt csak a képzést elkezdő résztvevő ismerheti meg, és a titoktartási záradékot tartalmazó szerződés aláírásával kötelezi magát, hogy harmadik személynek nem adja át a képzés lezárulta után sem.
.
A résztvevők a képzés teljes ideje alatt jeligével szerepelnek a nyilvánosság előtt, még egymás kilétét sem ismerhetik meg.
.
A résztvevő bármelyik szinten kiléphet a képzésből, azonban a már befizetett díjait nem kaphatja vissza, illetve a szintekre ajánlást következmények nélkül visszautasíthatja.
.
A nyertessel a kiadói szerződés megkötése a Szjt. alapján történik.
.
.
Hivatkozások
.
[1] A Pályázó a beküldéssel elfogadja a pályázat feltételeit, és kijelenti, hogy az írásműve a saját tulajdonát képezi, nem sérti mások szerzői és személyiségi jogait. A beküldéssel elfogadja, hogy az írásművéért anyagi követeléseket nem támaszt az egyesülettel szemben.
.
[2] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály alapján a Trivium Egyesület az adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjében a megfelelő szabályok szerint jár el. (https://triviumnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato/)
.
[3] A pályázati anyag (írásmű, szinopszis, beleegyező nyilatkozat) a palyazatok@triviumnet.hu e-mail címen keresztül az adatkezelőhöz kerül. Az adatkezelő ellenőrzi, hogy a beérkezett pályázati anyag megfelel-e a beküldési feltételeknek, majd az írásművet és a szinopszist továbbítja a zsűritagoknak.
A zsűritagok a jeligés művet és a szinopszist kapják meg értékelésre, eredményhirdetésig a pályázó nevét nem ismerhetik meg. A pályázó azonosítását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság engedélyével rendelkező adatkezelő végzi (NAIH-127553/2017) elektronikusan.
A pályázónak a pályázatra jelentkezéskor csatolnia kell az egyesület honlapjáról letölthető kitöltött, aláírt, szkennelt (vagy az egyesület címére postai úton elküldött) nyilatkozatot, amiben engedélyt ad az egyesületnek arra, hogy a pályázat teljes ideje alatt, felvételt nyert résztvevőnek pedig a kurzuson való képzésének ideje alatt is a nyilatkozatban megadott adatait tárolja és kezelje (https://triviumnet.hu/dokumentumok/).
A pályázó részéről az adatközlés önkéntes, ám adatok híján a beküldött mű azonosítása nem lehetséges, így a mű nem kerülhet a zsűritagok elé. Amennyiben a pályázó a pályázat ideje alatt a pályázattal kapcsolatosan felfedi a kilétét, bármilyen formában közzéteszi a személyazonosságát, és ez a zsűritagok tudomására jut(hat), a zsűritagok a művet kizárják az értékelésből. Kérjük, hogy a pályázók a nyilatkozat aláírása előtt figyelmesen olvassák el a Trivium Egyesület adatvédelmi szabályzatát! (https://triviumnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato/) Adatkezelő: Czinkos Éva
.
[4] A tananyagoknak és az értékeléseknek a résztvevőhöz juttatása, illetve a regényrészleteknek és javításoknak a résztvevő által az oktatóhoz történő juttatása a Google Drive segítségével történik (a Google Drive egyszerű eléréséhez szükség van gmail.com-os fiókra). A drive-ra feltöltött, egyedi vízjellel ellátott tananyagokat és személyre szóló értékeléseket a résztvevő csak olvasásra kapja meg, letölteni azokat nem lesz módjában.
.
[5] Kérjük, hogy a pályázó az anyagát olyan gmailes e-mail címről küldje be, amit rendszeresen használ, vagy a képzés ideje alatt használni fog. Az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Trivium Egyesület érdekkörén kívül eső problémákért (az e-mail cím megszűnése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) a Trivium Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.
.
[6] Amennyiben a pályázó az eredményhirdetés után meggondolja magát, következmény nélkül visszautasíthatja a szemináriumi képzésre történt ajánlást, de az írásművéről nem kap értékelést a zsűritagoktól.
.
[7] A nyertes kiválasztásának nem feltétele, hogy a résztvevő a harmadik szint végére befejezze a regényírást (javítás, újraírást). A regény az egyesület gondozásában szerkesztés után jelenhet meg.
.
Minden jog fenntartva!
.
.
Szerkesztő
Adminisztrátor

Kapcsolódó hozzászólások

Hozzászólás

*