TEL: 29 954 303 - E-MAIL: trivium@triviumnet.hu

Közgyűlési meghívó

Tisztelt Tagok!
.
A Trivium Egyesület (Székhely: 2721 Pilis, Bicskei út 16.) képviselőjeként ezúton meghívom az egyesület tagjait a 2019. évi rendes közgyűlésre, amelynek a napirendi pontjai a következők:
.
1. Az Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló bemutatása.
2. Az Egyesület 2020. évi terveinek bemutatása.
3. Egyéb
.
Időpont: 2019. november 16. 16.00 óra
Helyszín: Bécsiszelet vendéglő, 1085 Budapest, Üllői út 16/a.
.
A Közgyűlés a tagok felének megjelenésével határozatképes.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés új időpontja: 2019. november 16. 17 óra.
A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok megtartásával a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
.
A közgyűlési meghívó közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt.
.
A Közgyűlés nyilvános.
.
Czinkos Éva, az egyesület elnöke
.
.
Szerkesztő
Czinkos Éva (Eve Rigel) író, szerkesztő, multimédiafejlesztő, kiadványtervező, könyvborító-tervező, webfejlesztő, szemináriumi oktató, az egyesület elnöke

Hozzászólás

*