TEL: 29 954 303 - E-MAIL: trivium@triviumnet.hu

Trivium Egyesület Szemináriuma – Az írásoktatási szeminárium menete

.
Sokan érdeklődtek, hogyan is működik az írásoktatási szeminárium, ezért a következő cikkben leírjuk a „Hogyan írjunk regényt?” kezdő írók támogatására, írásoktatására, írásfejlesztésére vonatkozó online képzési program menetét.
..
Azért választottuk a pályázatos megoldást, mert úgy gondoltuk, ha sokan jelentkeznek, nem bírnánk minddel foglalkozni. Ezért a beküldött novellák alapján szűrjük ki azokat a jelentkezőket, akiknek az írásán látszik, hogy a novella érdekes ötleten alapszik, tehát a szerzőknek van fantáziájuk, az írás fortélyait azonban csak olvasással tudták elsajátítani, vagyis még senki sem mutatta meg nekik, hogyan írhatnak jobban, tudatosabban, átolvasáskor mire kell figyelniük, hogyan vehetik észre a formai és tartalmi hibáikat.
.
Mivel a résztvevők számát elsősorban az oktatók teherbírása korlátozza, azoknak a pályázóknak, akik már próbálkoztak, de nem jutottak be a résztvevők közé, szintén érdemes újra pályázni, mert mindig van esély a továbbjutásra.
.
A pályázati anyag témáját nem határoztuk meg, sőt a novellára vonatkozóan csak a karakterszámot (15 000 és 20 000 közötti leütés szóközökkel) és a beküldendő fájltípust (doc, docx, rtf, odt) írtuk elő, mivel a szöveg formázása (betűtípus-betűnagyság, sortávolság-térköz, behúzás, tabulátorok, iniciálék, képek, ikonok, egyéb karakterek használata) is az elbírálás részét képezi.
.
A beérkező novellákat a zsűritagok elolvassák, és kiválasztják a résztvevőket, akiket e-mailben értesítünk az eredményről. Mivel a szeminárium az oktatásról és írásfejlesztésről szól, a résztvevők kiválasztásakor nem feltétlenül arra törekszünk, hogy a legjobb írókat válogassuk össze.
.
A tapasztalt szem még egy ilyen rövid novellában is meglátja a nyers gyémántot, amelyet csak csiszolgatni kell, hogy egyre fényesebben ragyogjon.
.
A szeminárium résztvevői az e-mailt követő napokban befizetik az I. szint részvételi díját. Mind a három szint nyolc hétig tart. Lényeges, hogy a résztvevők rendelkezzenek gmail címmel, mivel az oktatók az előadási anyagokat és értékeléseket, a résztvevők pedig a novellákat és a regényrészleteket az Egyesület által név szerint megosztott gmailes drive tárhelyére töltik fel, az előadások is innen olvashatók. E-mailben szemináriumi anyagot nem küldünk és nem fogadunk.
.
A szeminárium első napján e-mailben bemutatkozik a résztvevő személyes oktatója; a továbbiakban az oktató felé címzett kérdéseket a résztvevő ezen az e-mail-címen teheti fel. Kérjük, hogy a résztvevők a novellákba megjegyzéseket ne fűzzenek, a novella és a regény nem az író és az oktató kommunikációját szolgálja!
Ezen a hétfői napon töltjük fel a drive-ra a napirendi táblázatot, az ún. állatorvosi ló novella írására vonatkozó feltételeket és a 0. előadás anyagát.
A napirendi táblázat tartalmazza azt, hogy a résztvevőnek mikor kell feltöltenie a novellát vagy regényrészletet, és mely napokon kerülnek fel az előadási anyagok és az oktatói értékelések. A résztvevőknek egyedül a vasárnap vagy hétfői feltöltésre kell ügyelnie, hogy az oktatók péntekre értékelni tudják a novellát vagy regényrészletet, ezen kívül maguk oszthatják be az idejüket.
A 0. előadás röviden összefoglalja, hogy a résztvevők elsősorban mit vegyenek figyelembe íráskor, miért lényeges a formátum betartása, és ebbe az előadási anyagba kerülnek bele az olyan tapasztalatok is, amelyet a kezdő írók gyakran hibásan használnak. Az egyik ilyen észrevételünk volt például, hogy a szerzők sokszor a címben angolos mondatformátumot alkalmaznak, azaz minden szót nagybetűvel írnak, pedig a magyar nyelvben a mondatokban – a cím is egy mondat vagy mondatrész – csak az első szó nagybetűs.
Az ún. állatorvosi ló novella megírása azért lényeges, mert a beküldött novellák nem mindig tartalmazzák egy mű minden alapvető elemét. Ezért a szeminárium első hetében egy új novella megírását kérjük a szemináriumra bekerült személyektől, és az ebben szereplő kötelező elemek segítik az oktatókat, hogy felmérjék a résztvevők írásképességét, ugyanakkor e novellák korrektúrázásából maga a résztvevő is sokat tanulhat. Ezt a novellát az értékelés és korrektúra alapján a résztvevő addig javítgatja, amíg az oktató úgy nem gondolja, hogy nincs több észrevétele. A tapasztalatok szerint ez általában 2-3 hetet vesz igénybe.
.
A résztvevő csak e novella első verziójára kap részletes korrektúrát. A továbbiakban sem a javított novellára, sem a regényrészletekre nem kap részletes korrektúrát, azonban az értékelések sokszor tartalmazzák kiemelt részek korrektúra jellegű javítását.
A résztvevő természetesen a novella javítása közben is írhatja a regényét, de az első regényrészletet csak a novella elfogadása után kérjük feltölteni, mivel az oktatók csak ekkor kezdik meg a regényrészletek átolvasását és értékelését.
.
A szeminárium online képzési programját kezdő írók támogatására, írásoktatására, írásfejlesztésére alakítottuk ki, ezért az oktatók őszintén, mindenféle körítés nélkül, részletesen értékelik a beküldött műveket és regényrészleteket, elsősorban a hibákat emelik ki, de természetesen a jól megoldott részeket is kihangsúlyozzák.
.
A szeminárium előadási anyagát hét témára osztottuk, amelyeket hét héten keresztül, minden pénteken teszünk fel a drive-ra. Mind a hét témát a három szintnek megfelelően háromfelé osztottuk, így minden szinten ugyanazok a témák szerepelnek, csak egyre mélyebben foglalkozunk velük.
.
Ez azt jelenti, hogy akik nem jutnak túl az I. szinten,
azok is egy teljes anyagot kapnak.
.
Az előadások témái a következők:
1. Történet háttere
2. Világépítés
3. Központozás és párbeszéd
4. Karakterek
5. Nézőpontok alkalmazása
6. Történetvezetés
7. Történet menete
.
Az előadási anyagokban rengeteg információ található, amelyeket egységes formába öntöttünk, így óriási segítség egy kezdő írónak. De a résztvevők a legtöbbet mégis az értékelésekből tanulhatnak, mivel a saját írásuk szolgál az előadásban szereplő témák példájául.
.
Akik nem jutnak tovább, minden szint végén egy részletes összegzést kapnak az addigi munkájukról, amely szintén a drive-ra kerül fel. A továbbjutókat e-mailben értesítjük, akik ezután tovább folytatják a munkát.
Ahhoz, hogy valaki továbbjusson a II. szintre, nem feltétlenül kell nagyon jól írnia.
.
Voltak résztvevők, akik az I. szinten akkora fejlődést mutattak, hogy az oktatók úgy döntöttek, érdemes tovább foglalkozni velük.
.
A szemináriumon észrevettük, hogy a kezdő írók sokszor nem ismerik az erősségeiket és gyengeségeiket, hiszen vagy a „fióknak írnak”, vagy csak a család és az ismerősök olvassák az írásaikat. Egy regény írásakor azonban ezek mindenképpen kiderülnek, és nekünk az a feladatunk, hogy ezt tudatosítsuk is az írókban. Hiszen ha valakinek például a világépítés vagy a mesélés jobban sikerül, akkor inkább erre kellene koncentrálnia, és nem akcióregényt írnia. Akinek pedig az izgalmas akciójelenetek írása megy jobban, az inkább cselekményekkel meséljen.
Ez természetesen nem ennyire egyszerű, hiszen minden írópalántának van egy elképzelése, mit szeretne leírni, és hogyan. A mi dolgunk nem ennek megváltoztatása, hanem egy másfajta gondolkodásmód kialakítása, amelyben az elképzelt történet olyan alakot ölt, amely alapján kikerülhet a fiókból, és olvasók százai élvezhetik.
.
.
Szerkesztő
Fazekas Beáta, írói nevén Kyra Potter író, szerkesztő, japán kultúra kutató, a Trivium Egyesület elnökhelyettese.

Hozzászólás

*