TEL: 29 954 303 - E-MAIL: trivium@triviumnet.hu

Alternatív honfoglalás – Novellapályázat e-könyves megjelenésre

A pályázat lezárult!

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a novellapályázat egyedüli érvényes és hiteles kiírása a Trivium Egyesület honlapján tekinthető meg. Az egyéb oldalakon (honlapokon, blogokon, pályázatfigyelőkön) megosztott, vagy más formában hibásan vagy részleteiben továbbított kiírásból eredő, illetve a kiírás el nem olvasásából és nem megfelelő értelmezéséből eredő tévedésekért és hátrányokért az egyesületet semmilyen felelősség nem terheli!

Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy figyelmesen olvassák végig a pályázati kiírást a jogi nyilatkozattal és a hivatkozásokkal együtt! A pályázati kiírás el nem olvasásából és/vagy meg nem értéséből fakadó félreértésekért és hibákért az egyesület nem vállal felelősséget.

A Trivium Egyesület Alternatív honfoglalás címmel novellapályázatot hirdet e-könyves antológiában történő megjelenésre.

A pályázaton 18. életévüket betöltött hazai és határon túl élő amatőr, kezdő vagy rendszeresen publikáló szerzők is indulhatnak olyan magyar nyelvű, önállóan értelmezhető prózai művekkel, amelyek nem egy publikálás alatt álló sorozat még nem publikált részei, még sem nyomtatott, sem e-könyves, sem hangoskönyves formátumban nem jelentek meg részben vagy egészben sem könyvkiadóknál, sem szerzői kiadásban, sem honlapokon/blogokon, sem elektronikus hanghordozókon, és a pályázat eredményhirdetéséig nem is fognak megjelenni.

Szerzőpárok novellái beküldhetők.

Egy pályázó (vagy szerzőpáros) maximum 2 novellával pályázhat.
.

A pályázat jeligés. [1]

Nevezési díj nincs.

Információ: trivium@triviumnet.hu
.

1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1.1. A PÁLYÁZAT TÉMÁJA

Képzeljük el, hogy annak idején a magyarok bejövetele a Kárpát-medencébe nem az eddigi ismereteink szerint történt. Képzeljünk el egy alternatív valóságot, amelyben őseink esetleg nem az általunk ismert időszakban foglaltak hont, esetleg gyökeresen másképp történt a területek birtokba vétele, mint ahogy azt a történészek állítják, esetleg nem is telepedtek meg itt annak idején, hanem továbbmentek (közelebb-távolabb) valamelyik irányba… vagy esetleg nem is hajszálpontosan azoknak a történelmi személyiségeknek köszönhetjük hazánk létét, akiknek ezt jelenleg büszkén valljuk. Egyszóval: mi lett volna, ha…?
Mi minden lett volna más akkoriban és az elkövetkező évszázadok során, esetleg mi minden lenne más napjainkban, országhatáron belül és kívül? Miként alakult volna a történelem, miként alakult volna a nemzet múltja, jelene és jövője egy fiktív módon lezajlott honfoglalás esetében?
A pályázóktól ebben a témakörben várunk írásokat az antológiába, műfaji megkötés nélkül.
.

A pályázatkiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázat témáját egyedi módon határozza meg.

1.2. A PÁLYÁZAT MŰFAJA

Műfaji megkötés nincs.

1.3. TERJEDELMI FELTÉTELEK

A pályázatra minimum 20 000 leütés (szóközökkel együtt), maximum 60 000 ezer leütés (szóközökkel együtt) terjedelmű novella küldhető be. [2]

1.4. FORMAI FELTÉTELEK

Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 12-es
Formátum: doc, docx, odt, rtf
Szövegkép: sorkizárt
Sorköz: szimpla
Margó: minden irányban 2,5 cm
Oldal: A/4
.

Kérjük a pályázókat, hogy az új bekezdéseket ne tabulátorral és/vagy felsorolással tegyék, hanem 0,5-ös behúzás beállítása után enterrel, ezenkívül mellőzzék a képeket, hangulatjeleket, iniciálékat, díszes fejezetkezdő szakaszkezdő jeleket, vonalakat, egyéb különleges elemeket, élőfejet-élőlábat, oldalszámozást; a fejezeteket számozással, a szakaszváltásokat pedig ***-gal jelöljék!

A feltételeknek nem megfelelő pályázati anyagokat az adatkezelő nem fogadja el, és erről 48 órán belül e-mailben tájékoztatja a pályázót! A pályázónak a beküldési határidő lezárultáig lehetősége van a pályázati anyagának javítására és újbóli beküldésére.

2. BEKÜLDÉSI FELTÉTELEK

A pályázati anyagot a trivium@triviumnet.hu e-mail-címre kérjük beküldeni olyan e-mail-címről, amit a pályázó rendszeresen használ. [3]

Az e-mail tárgy mezőjében kérjük feltüntetni:
„Alternatív honfoglalás novellapályázat”

2.1. Az e-mailnek a következőket kell tartalmaznia:

• A novella címe
• A szerző neve
• A szerző elérhetőségei (lakcím, telefonszám)
• A szerző jeligéje (bármilyen szó, az helyettesíti a szerző nevét a zsűritagok előtt)
• A novella a választott formátumban csatolva
• A hozzájáruló nyilatkozat csatolva (elég egy alkalommal) [4]
.

Amennyiben a pályázónak nem áll módjában az e-mailhez csatolni a kitöltött, aláírt, szkennelt nyilatkozatot, postán is elküldheti az egyesület címére. Az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat űrlapja az egyesület honlapjáról letölthető:
https://triviumnet.hu/dokumentumok/

2.2. A novellát tartalmazó csatolt fájlnak a következőket kell tartalmaznia:

• A novellát a címével együtt
• A pályázó jeligéjét (a nevét nem)
.

2.3. A novellát tartalmazó csatolt fájl címének a következőket kell tartalmaznia:

• A szerző jeligéje és a novella címe

Ha a pályázó a beküldési időszakon belül két külön e-mailben különböző időpontokban küldi be a novelláit, a másik e-mailben is meg kell adnia az adatait, és az ahhoz csatolt fájlnak is a kért adatokat kell tartalmaznia. A jelige mindkét esetben lehet ugyanaz.

A pályázat adatkezelő adminisztrátora: Czinkos Éva

Információkérés: trivium@triviumnet.hu
.


BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. szeptember 30. déli 12 óra


.
Kérjük a tisztelt pályázókat, a novelláikat úgy küldjék be a pályázatra, hogy azok határidőig beérkezzenek a megadott postafiókba! Vegyék figyelembe az esetleges időeltolódásokból, torlódásokból eredő technikai problémákat, ne hagyják az utolsó percre a beküldést!

Az adatkezelő a hatáskörén kívül eső technikai problémákból eredő, a határidő után érkező műveket nem fogadja el.

3. AZ ÉRTÉKELÉS MENETE

A zsűritagok (az egyesület szerkesztői) a jeligés novellákat kapják meg értékelésre, majd 1-10-ig terjedő skálán pontoznak. [5]
.


EREDMÉNYHIRDETÉS: 2023. november


.
4. DÍJAZÁS

A legtöbb pontot elért novellákat a Trivium Egyesület e-könyves formátumú antológiában megjelenteti, és e-könyves webshopokban terjeszti. [6]

A nyertes szerzők egy-egy (epub és mobi) példányt kapnak, pénzbeli honoráriumban nem részesülnek.

A nyertes szerzőkkel az egyesület egyéni kiadói szerződést köt.
.

JOGI NYILATKOZAT

A pályázó a pályázati anyagának beküldésével elfogadja a pályázat összes feltételét, és elfogadja, hogy az írásművéért anyagi követeléseket nem támaszt az egyesülettel szemben.

A Trivium Egyesület a pályázatra beérkezett, a feltételeknek nem megfelelő novellákat nem őrzi meg, semmilyen formában nem használja fel, és harmadik félnek nem adja át.

A pályázat zsűritagjai sem a nyertes, sem a nem nyertes művekről nem írnak, nem tesznek közzé, és a pályázó számára nem küldenek értékelést. A művek pontozása nem nyilvános.

A pályázati kiírás el nem olvasásából, illetve rossz értelmezéséből eredő félreértésekért, a beküldési feltételeknek nem megfelelő novellák beküldéséért (hiányos pályázati anyag, nem megfelelő e-mail-címre küldés) a Trivium Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.

A Trivium Egyesület fenntartja a jogot, hogy ha a novellapályázatra nem érkezik be megfelelő számú és minőségű novella, az e-könyv kiadását az eredeti tervtől eltérően módosítsa, illetve törölje.

A Trivium Egyesület fenntartja a jogot, hogy a pályázat beküldési határidejét szükség esetén megváltoztassa.

.

HIVATKOZÁSOK

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály alapján a Trivium Egyesület az adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjében a megfelelő szabályok szerint jár el.

.
[2] A Pályázó a beküldéssel elfogadja a pályázat feltételeit, és kijelenti, hogy a műve(i) a saját tulajdonát képezi(k), és nem sérti(k) mások szerzői és személyiségi jogait. A beküldéssel elfogadja, hogy a műveiért (egy esetleges szerződéskötésben foglalt díjazáson túl) anyagi követeléseket nem támaszt az egyesülettel szemben.

[3] Az e-mail-cím esetleges változásaiból eredő, a Trivium Egyesület érdekkörén kívül eső problémákért (az e-mail-cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) a Trivium Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.

[4] A pályázó a kitöltött és aláírt adatkezelési beleegyező nyilatkozat beküldésével engedélyt ad az egyesületnek arra, hogy a megfelelő engedéllyel rendelkező adatkezelője a pályázat teljes ideje alatt az adatait kezelje és tárolja. Az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat letölthető az egyesület honlapjáról:
.
https://triviumnet.hu/dokumentumok/

[5] A pályázó a pályázati anyagának beküldésével elfogadja, hogy amennyiben a művét a Zsűri beválasztja az antológiába, a műve szerkesztés után jelenhet meg.

[6] Az antológia e-könyvben megvásárolható lesz az eKönyv Magyarország, diBook, Bookline, Libri, Álomgyár, Book24, Apple, iBooks, Google Play, Kobo, Publishdrive, Trivium Webshop oldalakon.

A megjelenő novellák minőségétől függően az egyesület dönthet úgy, hogy az antológiát új kiadói szerződéskötés után egy későbbi időpontban nyomtatott formátumban is megjelenteti, és könyvesboltokban értékesíti.
.

.

10 tanács a pályázatra jelentkezőknek

Ha eldöntötted, hogy jelentkezel a pályázatra, a következőket tartsd szem előtt:

1. A novellapályázatra novellákat várunk, és nem regénytrilógiákat vagy regényszinopszisokat.

2. A terjedelmi limit betartása fél győzelem, hasonlóképpen a formai kritériumok, és úgy összességében a beküldési feltételek betartása is.

3. A jeligés beküldés egyik előnye, hogy ha nem akarod, egyik ismerősöd sem szerez tudomást arról, hogy indultál a pályázaton, mert mi senkinek sem áruljuk el a neved, még a zsűritagoknak sem, de beküldéskor az adminisztrátornak meg kell adnod, mert szükség van rá az azonosításhoz és – megjelenés esetén – legkésőbb a szerződéskötéskor úgyis kiderül.

4. Olyan e-mail-címről küldd be a művedet, amit gyakran használsz, hogy ha szükséges, írhassunk neked, és választ is kaphassunk a levelünkre.

5. Mielőtt elküldöd nekünk a művedet, olvasd át legalább tízszer, hogy biztosan sikerüljön javítani a helyesírási és nyelvtani hibákat. Amikor pedig úgy érzed, már nincs mit javítani rajta, olvasd át legalább tízszer a pályázati kiírást, hogy a feltételeket betartva küldhesd be a művedet!

6. Ne tégy a művedbe illusztrációkat, hangulatjeleket, elválasztó vonalakat és egyéb túlbonyolított szakasztörő jeleket, ne használj díszes mondatkezdő betűket, és legfőképpen ne használj tabulátort! A mondatkezdő behúzásokat a „behúzás” vagy „first line” (első sor) opcióval húzd be, de ha nem húzod be, csak enterezel ott, ahol behúznád, attól mi még el tudjuk olvasni a szöveget. Hidd el, minket a történeted érdekel, és nem a díszítés!

7. Nem szükséges magyarázószöveget mellékelned a művedhez. Ha a történeted nem érthető abból, ahogyan megírtad, a magyarázatból sem lesz az.

8. Értékelésnél előnyt jelent az eredeti ötlet, az egyedi hangvételű történet, irodalmilag magas színvonalú, nyelvtanilag helyes szöveg és a tökéletes központozás.

9. Jobb, ha tudod, hogy adminisztrátoraink profik az internetes keresésben, ezért semmire sem mész azzal, ha megváltoztatod a már valahol máshol megjelent novellád címét és egy-két mondatát, esetleg a szereplők nevét. Rátalálunk.

10. Lehetőleg ne az utolsó percben küldd be a novellád, mert akár egy váratlan áramszünet is bekavarhat! Volt rá példa.

.

Ha kérdéseid vannak, bátran tedd fel őket a honlapunkon, a közösségi oldalainkon vagy a trivium@triviumnet.hu címen! Segítünk.

Minden jog fenntartva!

.

.

Szerkesztő
Czinkos Éva (Eve Rigel) író, szerkesztő, multimédiafejlesztő, kiadványtervező, könyvborító-tervező, webfejlesztő, szemináriumi oktató, az egyesület elnöke

Hozzászólás

*