TEL: 29 954 303 - E-MAIL: trivium@triviumnet.hu

.

A szervezet neve, székhelye: Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület

Jegyzőkönyv

.

1. A szerv neve:

a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

2. Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra), helye: 2017. május 6., 15 óra,
Szlovák söröző és étterem, 1055 Budapest, Bihari János u. 17.

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

Czinkos Éva

Fazekas Beáta

Ripp Gábor

Krizsai Réka

Czinkos Istvánné

Hum Atilla

Bihari Péter

4. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.

Levezető elnök neve: Ripp Gábor

Jegyzőkönyvvezető neve: Fazekas Beáta

Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): Czinkos Éva, Czinkos Istvánné

4. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés

a. határozatképes

b. nem határozatképes

5. Napirend

1. Alapszabály-módosítás

a.) Névváltozás

b.) Tagdíjváltozás

c.) Elnök, elnökhelyettes és titkár választás

2. 2017-es tervek

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

6. Határozathozatal

A levezető elnök az 1. a.) napirendi pont alapján indítványozza, hogy a Közgyűlés alapszabály-módosítással a Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület nevét változtassa meg Trivium Egyesület névre.

1/2017. I.1. Határozat: A Közgyűlés határozatképes, nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 7 támogató szavazattal elfogadja a Trivium Egyesület nevet.

A levezető elnök az 1. a.) napirendi pont alapján indítványozza, hogy a Közgyűlés törölje az alapszabályból: „2. Az egyesület rövidített elnevezése: Karcolat Egyesület”.

1/2017. I.2. Határozat: A Közgyűlés határozatképes, nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 7 támogató szavazattal törli az alapszabályból: „2. Az egyesület rövidített elnevezése: Karcolat Egyesület”.

A levezető elnök az 1. a.) napirendi pont alapján indítványozza, hogy a Közgyűlés törölje az alapszabályból: „3. Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: Literary and Art Talent Scout Association”.

1/2017. I.3. Határozat: A Közgyűlés határozatképes, nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 7 támogató szavazattal törli az alapszabályból: „3. Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: Literary and Art Talent Scout Association”.

A levezető elnök az 1. b.) napirendi pont alapján indítványozza, hogy a tagdíj mértékét 1000 Ft-ról emeljék fel 2000 Ft-ra.

1/2017. I.4. Határozat: A Közgyűlés határozatképes, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 támogató szavazattal elfogadja, hogy a tagdíj 2000 Ft legyen.

A levezető elnök az 1. c.) napirendi pont alapján indítványozza, hogy a Közgyűlés az elnöki tisztségre Czinkos Évát válassza meg 5 éves időtartamra.

1/2017. I.5. Határozat: A Közgyűlés határozatképes, nyílt szavazással, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett, 6 támogató szavazattal megválasztja Czinkos Évát az egyesület elnöki tisztségére 5 éves időtartamra.

A levezető elnök az 1. c.) napirendi pont alapján indítványozza, hogy a Közgyűlés az elnökhelyettesi tisztségére Fazekas Beátát válassza meg 5 éves időtartamra.

1/2017. I.6. Határozat: A Közgyűlés határozatképes, nyílt szavazással ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, 6 támogató szavazattal megválasztja Fazekas Beátát az egyesület elnökhelyettesi tisztségére 5 éves időtartamra.

A levezető elnök az 1. c.) napirendi pont alapján indítványozza, hogy a Közgyűlés a titkári tisztségére Ripp Gábort válassza meg 5 éves időtartamra.

1/2017. I.7. Határozat:A Közgyűlés határozatképes, nyílt szavazással, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 6 támogató szavazattal megválasztja Ripp Gábort az egyesület titkári tisztségére 5 éves időtartamra.

A levezető elnök a 2. napirendi pont alapján ismerteti az egyesület 2017-es terveit.

1/2017. I.8. Határozat: A Közgyűlés határozatképes, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 7 támogató szavazattal elfogadja az egyesület 2017-es terveit.

Kelt: Budapest, 2017. május 6.

Aláírások:

………………………………………..

levezető elnök

………………………………………..

jegyzőkönyvvezető

………………………………………..

jegyzőkönyv hitelesítő tag (közgyűlés esetén)

………………………………………..

jegyzőkönyv hitelesítő tag (közgyűlés esetén)

Tanú: Tanú:

neve: neve:

lakóhelye: lakóhelye:

személyi igazolvány száma: személyi igazolvány száma: