Novellapályázat

Japán a szamurájkorban – Novellapályázat

A Trivium Egyesület Japán a szamurájkorban címmel novellapályázatot hirdet.

1. Téma

Az írások a szamurájkori Japánban játszódjanak. Ez az időszak a Muromacsi-kortól a Meidzsi-korig, azaz 1392-1867-ig tartott. Nincs műfaji megkötés, azaz a mű lehet történelmi fikció, fantasy, sci-fi. Nem anime és manga átírásokat, fanfictionöket, hanem a japán történelmen és kultúrán alapuló történeteket várunk.

A pályázatra életkori megkötés nélkül kezdő és rendszeresen publikáló írók jelentkezését is szívesen fogadjuk. Hazai és határon túli írók egyaránt pályázhatnak.

A pályázat jeligés.

Nevezési díj nincs.

.

.

2. Beküldési feltételek

Pályázni kizárólag olyan prózai művekkel lehet, amelyek sem nyomtatott, sem elektronikus formátumban nem jelentek meg sem antológiákban, sem egyéni honlapokon, blogokon.
Egy szerző legfeljebb 2 novellával pályázhat.
A szerzőnek a novellákhoz jeligét kell társítania. A jelige bármilyen szó lehet, az helyettesíti a szerző nevét a zsűritagok előtt.
A novellákat e-mailben a palyazatok@triviumnet.hu címre kérjük beküldeni.*
A szerzők azonosítása miatt az e-mailnek tartalmaznia kell a szerző nevét, jeligéjét és az elérhetőségét (lakcím, telefonszám).**
Az e-mailben csatolt fájlként kérjük beküldeni a novellát doc, docx, rtf vagy odt formátumban.***
A tárgy mezőbe kérjük beírni: „Japán a szamurájkorban”.

Formai megkötés

– Times New Roman 12-es betűméret doc, docx, rtf, odt formátum
– Sorkizárt, szimpla sorköz
– Tabulátorok, képek, hangulatjelek, díszítőelemek nélkül
– Az e-mailben a csatolt fájlnak tartalmaznia kell a novella címét, a szerző jeligéjét, a novellát.

Ha a szerző több novellával pályázik, minden novellát külön fájlban csatoljon (a jeligék lehetnek azonosak).

Kérjük a szerzőket, hogy a történetben szereplő nevekhez magyarosított átírást használjanak a Hepburn átírás helyett!

Terjedelem

A novella maximum 40 000 leütés lehet szóközökkel együtt.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy az ettől eltérő formátumú és terjedelmű írásokat nem fogadjuk el!

Beküldési határidő: 2017. november 30. éjfél

3. Az értékelés menete

A zsűritagok a jeligékkel ellátott novellákat kapják meg értékelésre, majd 1-10-ig terjedő skálán pontoznak.

4. Zsűritagok

Meghívott zsűritagok

Dr. Szabó Balázs, egyetemi adjunktus, az ELTE Japán Tanszékének vezetőhelyettese
Pápai-Vonderviszt Anna, japánológus

A Trivium Egyesület szerkesztői

Fazekas Beáta (Kyra Potter) író, szerkesztő, japán kultúra kutató
Bihari Péter (Peter Sanawad) író, szerkesztő, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Czinkos Éva (Eve Rigel) író, szerkesztő, multimédiafejlesztő
Fonyódi Tibor (Harrison Fawcett) Zsoldos-díjas író, forgatókönyvíró, dramaturg, szerkesztő
Pete László Miklós (L.N. Peters) tanár, drámatanár, író, költő, forgatókönyvíró, dramaturg
Ripp Gábor (Gabriel Wraith) író, szerkesztő

5. Díjazás

A pályázatra beérkezett novellák közül a zsűri által kiválasztott 4-5 legjobb novellát a Trivium Egyesület nyomtatott formátumú kötetben, e-könyv és hangoskönyv formátumban is megjelenteti, a webshopjában értékesíti.**** A szerzők a kötetből, az e-könyvből és a hangoskönyvből is egy-egy tiszteletpéldányt kapnak. Az egyesület a szerzőkkel a megjelenésre kiadói szerződést köt.


A pályázattal kapcsolatban lehetőség lesz instrukciók kérésére a Japán vallások és kultúra című előadáson.
Előadó: Fazekas Beáta író, szerkesztő, japán kultúra kutató
Időpont: 2017. október 28., szombat 14 óra
Helyszín: 1052 Budapest Piarista u. 1.
Az előadás részletei megtekinthetők ITT.


* Az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Trivium Egyesület érdekkörén kívül eső problémákért (az e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) a Trivium Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.

** A Trivium Egyesület adatkezelést végez, de a kapott személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, és szavatolja, hogy mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával jár el. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a Trivium Egyesület honlapján a http://triviumnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon, és onnan letölthető.

*** A Pályázó a beküldéssel kijelenti, hogy a műve(i) a saját tulajdonát képezi(k), nem sérti(k) mások szerzői és személyiségi jogait. A beküldéssel elfogadja, hogy a műveiért anyagi követeléseket nem támaszt az egyesülettel szemben.

**** A Trivium Egyesület fenntartja a jogot, hogy amennyiben a pályázatra nem érkezik be megfelelő számú és minőségű novella, a díjazást, és így a nyomtatott formátumú antológia, e-könyv és hangoskönyv kiadását az eredeti tervtől eltérően módosítsa, illetve törölje.